För fartyg med skrovlängd 5–15 m
Eurofins - Work Boat Guidelines
Nordisk båtstandard – Yrkesbåtar under 15 meter

För fartyg med skrovlängd 15–24 m
Eurofins - Work Boat Guidelines

För fartyg med skrovlängd > 24 m
Regler utgivna av en erkänd organisation (klassregler). Fartyg som går i trafik enbart i fartområde E och D kan tillämpa en erkänd organisations relevanta regler för höghastighetsfartyg eller lättdeplacementsfartyg, även om fartyget inte uppfyller kriterierna för höghastighets- eller lättdeplacementsfartyg.

Riktlinjer för design och konstruktion av bogserings- och förtöjningsutrustning finns även i IMO-cirkulär MSC/Circ.1175.