Placering
Det är olämpligt att placera bränsletankar gjorda av plast eller aluminium i maskinrum.

Montering
Bränsletankar brukar monteras på anpassade fundament.
För tankar med en volym > 25 liter rekommenderas fast montering. För mindre, flyttbara tankar är det en fördel om förankringsanordningarna är lätta att använda.

Skvalpskott
För att begränsa vätskans rörelse förses tankar med en volym av mer än 50 liter vanligen med skvalpskott. Skvalpskotten brukar ha öppningar mellan sektionerna både i över- och underkant.

Inspektionsluckor
Tankar med en volym av mer än 50 liter förses vanligen med en inspektionslucka. Inspektionsluckan kan t.ex. utgöras av en öppning för bränslemätare. Det är bra om inspektionsluckorna har en storlek och placering som gör det möjligt att komma åt för rengöring.

TankvolymInspektionslucka - rekommenderad storlek
50-1 500 liter minst 150 mm i diameter
> 1 500 liter minst 450 x 450 mm

Nivåmätare och förbindelseledningar
Om en nivåmätare består av brännbart material eller glas brukar den vara försedd med självstängande ventil.

Det är lämpligt att förbindelseledningar mellan fast installerade tankar är av stål eller likvärdigt material och försedda med lätt tillgängliga avstängningsventiler.

Dimensionering och utförande
Av tabellen framgår minsta rekommenderade godstjocklek för bränsletankar.

Minsta godstjocklek (mm)
Volym (l)StålRostfritt stålAluminiumGRPPolyeten
≤ 49 1,5 1,0 2,0 4,0 5,0
50-99 2,0 1,0 3,0 4,0 7,0
100-199 3,0 2,0 4,0 4,0 9,0
200-999 5,0 3,0 5,0 5,0 -
 ≥ 1 000 5,0 4,0 6,0 6,0 -

Notera att GRP (Glass Reinforced Polymer) inte motstår bränslets kemiska egenskaper. Bränsletankar av GRP brukar därför förses med ett invändigt skyddande skikt.