Normalt placeras livbojar så att de är jämnt fördelade och lättillgängliga på fartygets båda sidor, samt minst en livboj i nära anslutning till aktern. Det är lämpligt är märka livbojar med fartygets namn och hemort i versaler. Se rekommenderat antal i tabellerna nedan.

Passagerarfartyg

Fartygets längd (m) Antal livbojar totalt Livbojar med lina Livbojar med ljus Livbojar med ljus och röksignal
L< 12 2 - 1 -
12 ≤ L < 24 4 1 1 -
24 ≤ L < 50 6 1 1 2*
L≥ 50 8 2 2 2*

* Röksignal bedöms inte nödvändig i fartområde D eller mer begränsad fart.

Övriga fartyg

Fartygets längd (m) Antal livbojar totalt Livbojar med lina Livbojar med ljus Livbojar med ljus och röksignal
L< 12 1 - 1 -
12 ≤ L < 24 2 1 1 -
24 ≤ L < 50 3 1 1 1*
L≥ 50 4 2 1 1*

* Röksignal bedöms inte nödvändig i fartområde D eller mer begränsad fart.