Normalt placeras livbojar så att de är jämnt fördelade och lättillgängliga på fartygets båda sidor, samt minst en livboj i nära anslutning till aktern. Det är lämpligt är märka livbojar med fartygets namn och hemort i versaler. Se rekommenderat antal i tabellerna nedan.

Passagerarfartyg

Fartygets längd (m)

Antal livbojar totalt

Livbojar med lina

Livbojar med ljus

Livbojar med ljus och röksignal

L< 12

2

-

1

-

12 ≤ L < 24

4

1

1

-

24 ≤ L < 50

6

1

1

2*

L≥ 50

8

2

2

2*

* Röksignal bedöms inte nödvändig i fartområde D eller mer begränsad fart.

Övriga fartyg

Fartygets längd (m)

Antal livbojar totalt

Livbojar med lina

Livbojar med ljus

Livbojar med ljus och röksignal

L< 12

1

-

1

-

12 ≤ L < 24

2

1

1

-

24 ≤ L < 50

3

1

1

1*

L≥ 50

4

2

1

1*

* Röksignal bedöms inte nödvändig i fartområde D eller mer begränsad fart.