Vilka regelverk och standarder som är lämpliga beror på flera faktorer, t.ex. fartygstyp, fartygets byggnadsmaterial samt de områden och väderförhållanden i vilka fartyget är avsett att framföras. Alla regelverk och standarder är normalt inte lämpliga för alla verksamheter. Säkerställ därför att det valda regelverket eller standarden är lämplig för den planerade verksamheten.

Exempel på möjliga regelverk och standarder (antingen för hela fartygets konstruktion eller för ett visst teknikområde):

För fartyg med skrovlängd 5–15 meter

För fartyg med skrovlängd 15–24 meter

  • Regler utgivna av ett klassificeringssällskap (godkända av EU, främst DNV, BV, LR, ABS eller RINA).
  • Eurofins - Work Boat Guidelines
  • Standarder kopplade till CE-märkning av fritidsbåtar (inte lämpliga för exempelvis passagerarfartyg).

För fartyg med skrovlängd > 24 meter

  • Regler utgivna av ett klassificeringssällskap (godkända av EU, främst DNV GL, BV, LR, ABS och RINA).