Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen

/link/e0ceab9d3f084bd8b53e8c8874b15a14.aspx

Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer vid Mölndals sjukhus. Denna rapport beskriver resultat av detta samarbete.

Utgiven 2018-06-01