Rapport: Användning av mobiltelefon i vägtrafikolyckor

Rapport: Användning av mobiltelefon i vägtrafikolyckor

Rapport och statistik kring användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i vägtrafikolyckor.

Utgiven 2017-03-01