Rapport: Användning av mobiltelefon i vägtrafikolyckor

/link/90b3b5e53f2144bbb999dbcb5a9e5673.aspx

Rapport och statistik kring användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i vägtrafikolyckor.

Utgiven 2017-03-01