Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Årsrapport 1997-1998

Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Årsrapport 1997-1998

Denna årsrapport är en beskrivning av vad som genomförts hittills under åren 1997 och 1998 och vad som planeras att ske under perioden 1999 - 2000. Arbetet har bedrivits i olika delprojektgrupper - ett arbetssätt som är tänkt att fortsätta och att utvidgas.

Beställ den

Vill du beställa tryckta exemplar av produkten? Mejla din beställning med namn, adress och kontaktuppgifter till webbutiken.

 

Utgiven 1999-10-01