Regeringsuppdrag att analysera och föreslå åtgärder för minskad tomdragning och ökad fyllnadsgrad (godstrafik järnväg och väg)

Regeringsuppdrag att analysera och föreslå åtgärder för minskad tomdragning och ökad fyllnadsgrad (godstrafik järnväg och väg)

Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys att i samverkan med Vinnova analysera och föreslå åtgärder för minskad tomdragning och ökad fyllnadsgrad för godstransporter på väg och järnväg. Inom ramen för uppdraget har myndigheterna fört dialog med representanter för regeringens Logistikforum, näringslivet, högskolor och universitet vid olika arbetsseminarier. Dessutom har detta diskuterats med representanter för ITS-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Konkurrensverket.

Utgiven 2011-05-26