Omvärldsanalysrapport 2016

Omvärldsanalysrapport 2016

Transportstyrelsens omvärldsbevakning inom väg- och järnvägsområdet syftar till att ge avdelningen möjlighet att agera proaktivt i frågor som rör avdelningens verksamheter. Rapporten utgör ett stöd i det strategiska arbetet som ligger till grund för den operativa verksamheten. De aspekter som lyfts fram är sådana som har nära koppling till Transporstyrelsens verksamhet i allmänhet och väg- och järnvägsavdelningens uppgifter i synnerhet.

Utgiven 2016-02-26