Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2016

Transportstyrelsen har under ett antal år arbetat tillsammans med KTH Järnvägsgruppen för att analysera utvecklingen på marknaden för persontransporter på järnväg.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2016

KTH har till uppdrag att samla in, bearbeta och analysera uppgifter kopplade till pris och utbud för ett stort antal järnvägsrelationer. Datainsamling har pågått sedan 1990, vilket innebär att utvecklingen kan belysas under en lång tidsperiod.

Utgiven 2017-02-01