Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 - och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik - KTH uppdrag

Trafikanalys har gett KTH Järnvägsgrupp i uppdrag att beskriva utvecklingen av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 2012-2013.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 - och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik - KTH uppdrag

I detta ingår också att beskriva effekterna av avregleringen och konkurrensen mellan olika transportmedel i långväga trafik. Denna rapport innehåller även en analys av utvecklingen av länstrafikhuvudmännens trafik. Detta projekt samfinansieras mellan Trafikanalys och Transportstyrelsen.

Utgiven 2013-12-20