Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg – En jämförelse mellan 2013 och 2014

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg – En jämförelse mellan 2013 och 2014

Transportstyrelsen har med hjälp av information från flygtidtabeller undersökt möjligheten att nå övriga Europa för en endagsförrättning. På motsvarande sätt har möjligheten att besöka Sverige undersökts. I rapporten belyses även tillgängligheten med flyg inom Sverige. Här skedde en liten försämring jämfört med 2013.

Utgiven 2015-01-09