Indikatorer på väg- och järnvägsavdelningen

Indikatorer på väg- och järnvägsavdelningen

Transportstyrelsens uppdrag att bidra till de transportpolitiska målen är ett kontinuerligt arbete inom väg- och järnvägsavdelningen. Syftet med föreliggande rapport är att, som ett första steg, förtydliga kopplingen mellan avdelningens verksamhet och de transportpolitiska målen

Utgiven 2014-02-05