Fortbildning för yrkesförarkompetens

Fortbildning för yrkesförarkompetens

Från och med den 10 september 2016 måste förare som utför godstransporter ha ett yrkeskompetensbevis. Förare som haft rätt att köra godstransporter innan 10 september 2009 har omfattats av hävdvunnen rätt och har inte behövt gå en grundläggande kompetensutbildning. Istället har kravet på dem varit att gå en kortare fortbildning.

Utgiven 2016-04-12