Brexit - rapport

Vad kan utträdet innebära och hur bör Transportstyrelsen förbereda sig?

Brexit - rapport

I mars 2019 kommer Storbritannien att lämna EU. Utträdet kommer att påverka Sverige på flera nivåer, inte minst inom transportområdet. Den här rapporten är ett första steg i att förbereda myndigheten på Storbritanniens utträde. Den baseras på underlag från intressenter inom transportbransch och från myndigheter. Syftet med uppdraget är att utreda branschernas bild av hur utträdet, "brexit" kommer att påverka deras marknadsförutsättningar, samt hur andra relevanta myndigheter valt att beskriva och hantera utträdet. Utifrån detta ska utredningen identifiera nyckelområden där Transportstyrelsen, utifrån sitt uppdrag, kan behöva förbereda, utveckla eller förstärka sin verksamhet för att hantera effekterna av utträdet på bästa sätt.

Utgiven 2017-09-11