Behov av och tillgång till utbildnings- och praktikplatser inom järnvägsmarknaden

Syftet med översikten är att följa utvecklingen på tillgång till praktikplatser för blivande lokförare. Tillgången på utbildade lokförare är en viktig kugge i en fungerande järnvägsmarknad.

Behov av och tillgång till utbildnings- och praktikplatser inom järnvägsmarknaden

Ökad efterfrågan på järnvägstransporter samt ett ökande antal pensionsavgångar inom yrkeskategorin gör att tillgången på utbildad personal är en kritisk framgångsfaktor.

Utgiven 2013-01-01