Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2016

Säkerhetsrapporten för 2016 redogör för den svenska säkerheten inom järnvägen. Den beskriver säkerhetsnivån i Sverige och det svenska säkerhetsarbetet. 

Säkerhetsrapport järnväg - Transportstyrelsens årsrapport för 2016

Rapporten bygger dels på de olycks- och tillbudsrapporteringar som lämnas löpande till Transportstyrelsen, dels på de säkerhetsrapporteringar som årligen lämnas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare till Transportstyrelsen.

Rapporten innehåller även vår bedömning av den svenska säkerhetsutvecklingen.

Utgiven 2017-09-26