Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Vid årsskiftet 2020/2021 upphörde bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen med att driftsförhållandeanpassa Internationella järnvägsunionens (UIC) lastsäkringsmetoder för godstransporter på det svenska järnvägsnätet. Har den här förändringen ökat risken för olyckor i järnvägssystemet på ett oacceptabelt sätt, eller kan den komma att göra det framöver? I juni 2022 fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda den frågan. 

Utgiven 2023-01-10