Luftfart 2004

Luftfart 2004

Statistisk sammanställning som beskriver flygets utveckling. Årsboken innehåller statistik som beskriver luftfartsverksamheten i Sverige. Uppgifterna kommer i huvudsak från Luftfartsverkets olika verksamhetssystem men också från kommunala och privata flygplatser samt flygbolag.

Utgiven 2005-05-15