Trafikstatistik kvartal 1/2014

Trafikstatistik kvartal 1/2014

Under första kvartalet 2014 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 5,6 procent och uppgick till 6,93 miljoner. Ökningen med 5,6 procent motsvarar i runda tal 370 000 fler passagerare.

Av de 6,93 miljoner passagerarna var cirka 1,77 miljoner inrikespassagerare och 5,16 miljoner utrikes. Ökningen var störst i inrikestrafiken som ökade med 7,2 procent, utrikestrafiken ökade med 5,1 procent.

Utgiven 2014-04-14