Säkerhetsutvecklingen år 2001

Säkerhetsutvecklingen år 2001

Flygsäkerhetsstandarden i Sverige ska vara lägst i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. Antalet haverier per flygtimme inom tung, kommersiell luftfart och antalet haverier per år inom privatflyget bör halveras under perioden 1998-2007.

Utgiven 2002-03-05