Händelsestatistik kvartal 4/2012

Händelsestatistik kvartal 4/2012

Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen. Redovisningen görs kvartalsvis och omfattar de händelser som är kända vid publiceringstillfället. Statistiken sammanställs av sjö-och luftfartsavdelningens sektion för statistik och analys.

Utgiven 2013-02-19