Händelsestatistik kvartal 1/2013

Händelsestatistik kvartal 1/2013

Under första kvartalet 2013 rapporterades 1 619 händelser inom luftfarten, vilket är 201 händelser eller 11 procent färre än under samma kvartal 2012 då 1 820 händelser rapporterades. Flest rapporter återfinns inom händelsetypen Tekniska fel (ANS).

Utgiven 2013-05-06