Händelsestatistik kvartal 1/2011

Händelsestatistik kvartal 1/2011

Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen. Redovisningen görs kvartalsvis och omfattar de händelser som är kända vid publiceringstillfället. Statistiken sammanställs av luftfartsavdelningens sektion för statistik och marknad.

Utgiven 2011-04-04