Flygtrafikstatistik kvartal 2/2014

Flygtrafikstatistik kvartal 2/2014

Under andra kvartalet 2014 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 5 procent och uppgick till drygt 9 miljoner. Ökningen med motsvarar i runda tal 430 000 fler passagerare.

Av de drygt 9 miljoner passagerarna var närmare 2 miljoner inrikespassagerare och 7, 1 miljoner utrikes. Ökningen var störst i utrikestrafiken som ökade med 5,3 procent, inrikestrafiken ökade med 3,9 procent.

Utgiven 2014-08-28