Säkerhetsöversikt luftfart 2010

Säkerhetsöversikt luftfart 2010

År 2010 var, ur flygsäkerhetssynpunkt, ett bra år för svensk luftfart. Inget haveri inträffade inom linjefart eller charter och antalet haverier minskade inom den sportbetonade luftfarten. Trots att antalet rapporterade händelser ökade, minskade andelen rapporterade allvarliga händelser.

Utgiven 2011-01-30