Flygsäkerhetsinfo - nr 2/2009

Flygsäkerhetsinfo -  nr 2/2009

Målet med utgivningen av denna flygsäkerhetsinformation är att regelbundet presentera flygsäkerhetsläget på ett översiktligt sätt. Den kommer att innehålla en översikt av inkomna rapporter under perioden med kortfattade analyser. Utvalda händelser kommer emellanåt att penetreras djupare.

Utgiven 2009-04-10