Flygsäkerhetsinfo - nr 4/2009

Flygsäkerhetsinfo -  nr 4/2009

I Flygsäkerhetsinfo redovisas flygsäkerhetsrelaterade händelser inom svensk luftfart. Här presenteras även aktuella frågor som Transportstyrelsens luftfartsavdelning arbetar med.

Utgiven 2010-01-14