Flygsäkerhetsinfo - nr 2/2008

Flygsäkerhetsinfo - nr 2/2008

Målet med utgivningen av denna flygsäkerhetsinformation är att regelbundet presentera flygsäkerhetsläget på ett översiktligt sätt. Den kommer att innehålla en översikt av inkomna rapporter under perioden med kortfattade analyser. Utvalda händelser kommer emellanåt att penetreras djupare.

Utgiven 2008-07-15