Händelsestatistik kvartal 1/2012

Händelsestatistik kvartal 1/2012

Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen. Redovisningen görs kvartalsvis och omfattar de händelser som är kända vid publiceringstillfället. Statistiken sammanställs av luftfartsavdelningens sektion för statistik och marknadsövervakning.

Utgiven 2012-04-26