Regelsamling kör- och vilotider 2013

Publikationen är gratis för rättsvårdande myndigheter, exempelvis polis, tingsrätt eller liknande. För beställning till sådan myndighet - mejla webbutik@transportstyrelsen.se.

Artikelnummer PVJ 11001. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-07-01.

Pris: 200 kr
Till toppen