Placering betalstationer

Affischen visar detaljerad information om var alla betalstationer är placerade i Göteborg.

Finns inte längre att beställa

Den här produkten finns inte längre som fysisk broschyr, endast som pdf. 

Format: A3

Artikelnummer TS12003. Utgiven av Transportstyrelsen 2012-10-19