Ett år med Transportstyrelsen 2012

Ett år med Transportstyrelsen är en kortare version av Transportstyrelsens formella årsredovisning och syftar till att ge en mer lättillgänglig bild av myndighetens resultat.

Vill du beställa en tryckt version skickar du din beställning till webbutik@transportstyrelsen.se

Artikelnummer TS130001. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-04-29