Pressmeddelanden

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

266 nyhetsartiklar

Över 16 000 alkolås under 10 år

I Sverige finns möjligheten att ha körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att den som dömts för rattfylleri kan fortsätta köra bil under förutsättning att man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Under de senaste 10 åren har Transportstyrelsen beslutat om över 16 000 körkort med det. Det är flest i Europa.

Publicerades 2023-09-18

66 personer miste livet i vägtrafiken under sommaren

Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti dog 66 personer i trafiken, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik: "Det är lite lägre jämfört med samma period åren 2018–2022, då i genomsnitt 73 personer dog i trafiken under juni-augusti," säger Ole Brus, statistiker vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-09-15

Skärpta regler för A-traktorer ska öka trafiksäkerheten

Idag skärps reglerna för att köra A-traktor. Förändringarna ska öka säkerheten för A-traktorförare, passagerare och andra trafikanter: "Det är ett viktigt steg för att göra trafiken tryggare för alla", säger Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-08-31

Rekordlåg bilimport till Sverige

Under första halvåret genomförde Transportstyrelsen 7 685 ursprungskontroller. Det är minskning med 25 procent jämfört med föregående år och en rekordlåg siffra. Den låga kronkursen tros vara del av förklaringen.

Publicerades 2023-08-02

Fler blev av med sitt körkort under första halvåret

Under första halvåret 2023 återkallade Transportstyrelsen 19 080 körkort. Det är en ökning med 6,1 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Publicerades 2023-07-24

IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog idag ett historiskt klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel. Sverige har under tiden som ordförande i EU arbetat intensivt för att möjliggöra ett framgångsrikt resultat.

Publicerades 2023-07-07

Svårt att öka antalet godstransporter på järnväg

Godstransportköpare ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen – men bristen på kapacitet och punktlighet ses som hinder. Det framkommer i Transportsstyrelsens nya rapport: Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022.

Publicerades 2023-06-29

80 personer har mist livet i vägtrafiken under årets fem första månader

Under maj månad omkom 24 personer och 1 228 skadades i vägtrafiken. Under årets första fem månader har nu totalt 80 personer omkommit i vägtrafiken, det är 10 fler än samma period året innan. Det visar de preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-06-15

Flest olyckor i luften med skärmflyg

Förra året omkom fem personer inom allmänflyget i Sverige. Det totala antalet olyckor var 45 stycken och av dem inträffade 32 med skärmflyg. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2022.

Publicerades 2023-06-13

Många taxiföretag följer gällande lagkrav – men behöver sänka farten

Transportstyrelsens nya tillståndsmätning för taxi visar att i cirka 70 procent av kontrollerna framkommer inga brister: ”En utmaning är oftast inte fusk bland de som har tillstånd, utan konkurrens från svarttaxiverksamhet,” säger Mattias Andersson, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-06-07