Klart med förarbevis för vattenskoter

2021-06-17

Bilden visar en man som kör vattenskoter. Foto: Adobe Stock

Nästa båtsäsong måste den som kör vattenskoter ha giltigt förarbevis. Det beslutade riksdagen under onsdagen. Men redan i sommar kan förare börja utbilda sig. Transportstyrelsen jobbar just nu för att hjälpa utbildarna komma i gång så fort som möjligt.

Kravet på förarbevis för vattenskoter börjar gälla den 1 maj 2022. Förslaget godkändes av riksdagen under onsdagen. För att ha sitt förarbevis redo när kravet väl börjar gälla behöver dock många förare gå utbildningen redan den här säsongen. Från och med den 1 juli i år går det att ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen. Samtidigt blir det även tillåtet att arrangera utbildning för förarbevis för vattenskoter.

– Det är kort om tid både för utbildare och förare. Målet är att inga förare ska bli strandsatta under nästa säsong. För att lyckas med det behöver utbildarna börja boka in elever på sina utbildningar på en gång. Så nu förbereder vi oss för att kunna godkänna utbildarnas ansökningar utan dröjsmål, säger Bo Bergström, sektionschef på Transportstyrelsen.

Stort intresse

Redan nu är intresset för att bedriva utbildningar stort. Ett drygt 40-tal utbildare har i dagsläget meddelat att de tänker ansöka om att få utbilda blivande vattenskoterförare och väntar på startskottet den 1 juli.

– Vi kan konstatera att intresset för att få bedriva utbildning är stort. Vi arbetar för att få till en jämn geografisk spridning av utbildare över landet. Från Luleå i norr, längs med hela Sveriges kuster och ända ner till Malmö i söder, säger Bo Bergström.

Transportstyrelsen kommer också att upprätta ett förarbevisregister. 

Polisen kontrollerar

För att få ta ett förarbevis krävs att man har fyllt 15 år och genomgått en utbildning med godkänt resultat. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, tar ungefär två dagar och avslutas med ett prov. Att ansöka om förarbeviset hos Transportstyrelsen kostar 300 kronor. Det är dock upp till varje utbildare att själv bestämma priset för utbildningen.

Den som kör vattenskoter utan förarbevis kommer att kunna straffas med böter. Det är polisens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis. Både polisen och kustbevakningen har rätt att stoppa en vattenskoter för en rutinkontroll. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren begår brott som till exempel sjöfylleri.

Den som i dag har ett förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg eller ett manöverintyg för högfartsbåt utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning behöver inte gå utbildningen för vattenskoter. Inte heller den som har en yrkesutbildning till fartygsbefäl. Undantag från kravet på förarbevis gäller också vid statliga myndigheter, vid sjöräddning och organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Läs mer: Vattenskoter

Läs mer: Avgifter sjöfart

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
Press@transportstyrelsen.se