Transportstyrelsen polisanmäler fuskande gymnasieskola

2020-02-19

Transportstyrelsen polisanmäler Framtidsgymnasiet i Sverige AB i Kristianstad för osant intygande. Myndighetens kontroller visar att skolan har rapporterat att elever har genomfört grundutbildning för yrkesförarkompetens, trots att de inte har slutfört utbildningen.

Transportstyrelsen har granskat merparten av skolans rapporteringar mellan den 5 mars 2018 och den 23 april 2019. Totalt konstaterades 29 felaktiga rapporteringar.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Skolan har allvarligt brutit mot reglerna genom att systematiskt rapportera in att elever gått grundutbildning för yrkesförarkompetens, trots att de inte har genomfört hela utbildningen, säger, Magnus Janzén, inspektör på Transportstyrelsen.

Det förekommer också fall där skolan har rapporterat in att elever har genomfört grundutbildning för yrkesförarkompetens, trots att eleverna inte varit behöriga och antagna till det program som erbjuder denna utbildning.

– En rätt utförd utbildning ger en väldigt god grund att stå på som blivande yrkesförare. När skolorna inte säkerställer elevernas kunskaper och färdigheter som utbildningen ska syfta till riskeras trafiksäkerheten och samhällets krav på god förarutbildning, säger Magnus Janzén.

Transportstyrelsen har genomfört flera riktade informationsinsatser till skolorna. Myndigheten har dessutom tillsammans med Skolverket tagit fram ett stödmaterial för att hjälpa skolorna i deras verksamhet

För att komma till rätta med problemet att skolor rapporterar elever på osanna grunder tar Transportstyrelsen ytterligare ett steg. Myndigheten kommer nu att polisanmäla skolor där man konstaterat allvarliga brister.

– Framtidsgymnasiets agerande utgör även en osund konkurrens jämfört med de skolor som följer reglerna, säger Magnus Janzén, inspektör på Transportstyrelsen.

Läs mer om förarutbildning inom gymnasieskola

Kontakt för media

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00