Nya drönarregler skjuts till årsskiftet på grund av coronapandemin

2020-06-08

På grund av coronapandemin har EU beslutat att skjuta på införandet av nya drönarregler med sex månader. Det innebär att krav på registrering och drönarkort gäller från den 4 januari 2021 i stället för 1 juli i år.

På Transportstyrelsens webb finns utbildningsmaterial för den som måste ta drönarkort. I drönarguiden kan man enkelt se vad som krävs för att flyga den drönare man har om man knappar in uppgifter om hur den ska användas.

– Man kan läsa in allt som behövs för att klara provet för drönarkort. Men själva provet för att få kortet samt registrering av drönaroperatör kommer inte kunna göras förrän den 4 januari 2021, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Detta gäller från 4 januari 2021

Reglerna gäller för alla EU-länder. Drönare delas in i olika kategorier utifrån risknivå. De flesta drönare finns inom det som kallas den öppna kategorin. Reglerna för den öppna kategorin innebär i korthet:

• Krav på kompetens. En drönarpilot måste skaffa sig drönarkort för att flyga med drönare. Det sker med ett onlinetest utifrån det utbildningsmaterial som är publicerat på transportstyrelsen.se/dronare.

• Registrering av drönaroperatören, den som ansvarar för flygningen.

• En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd med en form av märkning. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

• Drönare ska vara CE- och C-märkta.

C-märkningen som varje drönare på marknaden ska ha anger vilken teknisk specifikation drönaren måste uppfylla och vad man får göra med sin drönare. Drönarna i den öppna kategorin måste uppfylla kraven i någon av klasserna C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6 och väga upp till 25 kg.

Drönare som saknar c-klassning efter 1 januari 2021 kommer att kunna fortsätta få flyga fram till 1 januari 2023 men med vissa begränsningar.

Drönare som flyger utanför dem begränsningar som finns för den öppna kategorin måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Det finns enstaka drönare som undantas från reglerna, däribland lättviktiga leksaksdrönare.

De tillstånd som har utfärdats innan de nya reglerna träder i kraft kommer att vara giltiga fram till januari 2022, om inte tillståndet anger något annat.
För att ta reda på exakt vad som gäller för respektive drönarmodell och detaljer i C-klasserna besök transportstyrelsen.se/dronare

Kontakt för media

Rémi Vesvre, ledningsstrateg Transporstyrelsen
070-227 08 96
Remi.Vesvre@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00
press@transportstyrelsen.se