Krav på desinficering av flyg till och från högriskdestinationer

2020-03-13

Bild på flygplan som taxar på flygplats Bild: Shutterstock

Den europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) inför krav på desinficering av flygplan som flugit till eller från högriskflygplatser. Åtgärden är ett led i arbetet med att bekämpa spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. EASAs krav införs utan dröjsmål i Sverige.

EASA utfärdade under fredagen ett tvingande säkerhetsdirektiv som innebär att alla flygplan som flugit till eller från en högriskdestination måste desinficeras efter varje flygning. Vilka länder och destinationer som definieras som högriskdestinationer baseras på information från WHO samt den europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), i kombination med regionala folkhälsobedömningar. 

En lista med flygplatser i länder och områden med förhöjd coronasmitta som i nuläget omfattar vissa länder i Asien samt Italien kommer att publiceras senare. Listan kommer kontinuerligt att uppdateras baserat bland annat på WHO:s lägesrapporter.

– Det här är den första EU-gemensamma åtgärden inom flygsektorn i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Vilket är positivt, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Utspridda resenärer och gratis rengöringsdukar

Ytterligare uppmaningar från EASA är att om möjligt sprida ut resenärerna i flygplanet på de flygningar som inte är fullbokade. Dessutom bör flygbolagen, i mån av tillgång, tillhandahålla desinfektionsservetter av engångstyp till alla resenärer på flygningar till högriskdestinationer.

Säkerhetsdirektivet införs omgående och gäller tills vidare.

Läs EASAs pressmeddelande

Kontaktuppgifter för media

Transportstyrelsens presstjänst, 010-495 43 00, press@transportstyrelsen.se