Brister hos 19 av 22 mopedutbildare

2020-02-12

Tjej på moped. Elever får för lite tid till att öva praktiska moment och för kort utbildningstid. Det är exempel på brister hos de mopedutbildare som Transportstyrelsen granskat.

Under 2019 besökte Transportstyrelsen 22 företag som har tillstånd att utbilda elever för att få köra moped klass I (behörighet AM). Vid 19 av tillsynsbesöken konstaterades brister. Eleverna fick till exempel inte träna tillräckligt mycket på att bromsa och att köra med passagerare.

Transportstyrelsen anser att det är allvarligt och anmärkningsvärt att så många tillståndshavare uppvisar brister i sin utbildning.

– Det är tydligt att vi behöver fortsätta att arbeta för att öka regelefterlevnaden. Inte minst genom att kontrollera att tillståndshavarna bedriver en god utbildning som främjar trafiksäkerheten, säger Björn Strandh som är sektionschef på avdelning Väg och järnväg.

De identifierade bristerna handlar om att företagen i många fall inte följer sin undervisningsplan, som beskriver innehållet i utbildningen, hur den ska genomföras och hur målen ska uppnås. Exempel på konkreta och allvarliga brister är att elever inte får tillräcklig utbildning i att

  • utföra effektiv bromsning från olika hastigheter upp till 45 km/tim
  • köra med passagerare.

Det är också vanligt att elever inte får den fastställda undervisningstid, som ska uppgå till minst 12 timmar varav minst 4 timmar ska omfatta praktiska moment.

– Undervisningstiden är en "minimitid" och elever kan behöva mer utbildning för att få nödvändiga kunskaper och färdigheter. Bristfällig undervisning kan innebära att eleverna inte får rätt förutsättningar att klara de krav som ställs i trafiken, säger Björn Strandh.

Bristerna leder både till att uppföljande tillsyn har eller kommer att genomföras hos de 19 utbildarna som fick anmärkningar och att Transportstyrelsen fortsätter att prioritera området under 2020.

Fakta AM – körkort för moped klass I

Med ett körkort med behörighet AM får du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped). Det är en moped som är gjord för en hastighet på högst 45 km/timmen. En sådan moped måste ha en registreringsskylt. Läs mer om behörigheten.

Här kan du också läsa mer om vår tillsyn.

Kontakt för media

Björn Strandh, sektionschef
010-495 58 53

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00