Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen har följande enheter:
  • enheten för verksamhetsutveckling
  • enheten för omvärldsanalys och marknad
  • enheten för krisberedskap, säkerhet och skydd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!