Sjö och luft

Sjö- och luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd och utövar tillsyn.

Vi för statistik över olyckor, tillbud samt för trafikutvecklingen inom den civila luftfarten. Vi arbetar för en effektiv flygmarknad med en sund konkurrens och kontrollerar att utländska fartyg i svenska farvatten uppfyller de regler som gäller i Sverige.

Vi finns i Norrköping, Kista, Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall och har 375 medarbetare.

Organisationsschema avdelning Sjö- och luftfart

Klicka på bilden för en större version

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!