Luftfartsavdelningen

Luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom den civila luftfarten. Vi arbetar för en effektiv flygmarknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping och Sollentuna och har 215 medarbetare.

Luftfartsavdelningen har följande enheter och sektioner:

  • Stab
  • Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd, som har tre sektioner: sektionen för flygplatser, sektionen för flygtrafiktjänst och sektionen för luftfartsskydd
  • Enheten för juridik  och strategiska frågor, som har två sektioner: sektionen för juridik och sektionen sektionen för strategiska frågor
  • Enheten för marknadsövervakning och marknadstillsyn, som har två sektioner: sektionen för statistik och marknadsövervakning och sektionen för marknadsreglering
  • Flygoperativa enheten, som har fem sektioner: sektionen för certifikat, sektionen för EU OPS verksamhet, sektionen för flygutbildning, sektionen för allmänflyg och sektionen för helikopter
  • Luftvärdighetsenheten, som har tre sektioner: sektionen för initial luftvärdighet, sektionen för luftvärdighetsorganisationer och sektionen för underhållsorganisationer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!