Stationsförvaltare

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

För tillsyn av tillgänglighet och resenärers personliga säkerhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 ska en timtaxa om 1 400 kr per timme tas ut. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Detta gäller inte för stationsförvaltare som har tillstånd som infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag eftersom det ingår i avgiften för säkerhetstillsyn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!