Seminarium för luftrumsanvändare

Transportstyrelsen inbjuder intresseorgansiationer och luftrumsbrukare till höstens seminarium för luftrumsbrukare.

Seminariet äger rum den 7 november 2023 i Transportstyrelsens lokaler i Norrköping, 09:00-16:00.

Syfte med seminariet för luftrumsanvändare grundar sig från artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet (FUA-förordningen) som i korthet säger att användarnas behov regelbundet ska se över.

Preliminär agenda och information

Anmäl deltagande och eventuella frågor ni önskar att Transportstyrelsen ska svara på till asm@transportstyrelsen.se senast den 20 oktober 2023. Anmälan ska innehålla namn på deltagare, mejladress, namn på er organisation, eventuella frågor ni vill ta upp eller få besvarade av Transportstyrelsen och om ni avser presentera något.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!