Förordning 376/2014 upphäver EU-förordning 1321/2007 och EU-förordning 1330/2007, samt direktiv 2003/42/EC och de nationella regler som har tillkommit baserat på direktivet. Även artikel 19 i EU-förordning 996/2010 utgår. 

Transportstyrelsen inventerar för närvarande vilka ändringar som behöver genomföras i Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av den nya förordningen.