Information nya regler 24 mars 2020

Här finns information angående de nya organisationsformerna och den nya luftvärdighetsstandarden Del-ML som träder ikraft 24 mars 2020.

Frågor och svar gällande det nya regelverket (FAQ)

Här kommer vi löpande fylla på med era inskickade frågor och tillhörande svar

Skicka era frågor till: CAMO_CAO_145@transportstyrelsen.se

Jag ska göra en ARC på ett flygplan som är under 2730kg, ska jag använda Form 15b som jag brukar, eller nya Form 15c?

 • Är det dags att utföra luftvärdighetsgranskning för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML, så ska Form 15c användas vid utfärdandet.

 

Är det en förlängning av ARC för luftfartyg som uppfyller kraven i
Del-ML, så förlängs denna på det befintliga ARC, Form 15a, 15b  till dess att det är dags att utföra luftvärdighetsgranskning och utfärda ARC Form 15c.

 

Kan jag göra ett ägardeklarerat underhållsprogram för mitt flygplan?

 • De nya reglerna möjliggör ägardeklarerade underhållsprogram enligt kraven i Del-ML.A.302, för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML och som opereras privat.
  Det är inte möjligt om luftfartyget används i SPO, kommersiell DTO eller ATO, ej heller brandövervakningsflyg för FFK eller KSAK-M.

Behöver jag uppdatera min CAME enligt det nya regelverket nu eller kan jag vänta tills jag byter organisationsform till Del-CAMO eller Del-CAO?

 • Ja, ni behöver uppdatera CAME nu, enligt de nya reglerna eftersom ändringarna i Del-M och införandet av Del-ML gäller från den 24 mars 2020. En uppdaterad korsreferens lista finns publicerad under fortsattluftvärdighet/mallar och manual exempel.
 • Uppmärksamma speciellt att rutiner för luftvärdighetsgranskning är beskrivit i M.A.901 och ML.A.903 (tidigare M..A.710) och
 • att det är nya EASA form 15 som gäller och
 • att underhållsprogram för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML beskrivs i ML.A.302. (tidigare M.A.302(h)(i))

Måste jag byta ut alla underhållsprogram (AMP) till den nya mallen (enligt Del-ML) direkt?

 • Nej, underhållsprogrammet (AMP) kan ni byta till den nya mallen när ni uppdaterar den befintliga AMP. (Årlig granskning, Luftvärdighetsgranskning eller revidering av annan orsak)

Kan jag fortsätta tillämpa Del-M reglerna för fortsatt luftvärdighet på ett flygplan under 2730kg som opereras i ett ATO.

 • Nej, Artikel 3 i ändringsföreskrift 2019/1383 till 1321/2014 reglerar att, för ett Flygplan under 2730kg som inte opereras i ett AOC med operativ licens ska luftvärdigheten omhändertas enligt Del-ML. I artikel 3 finns ingen övergångsperiod utan den gäller från 24 mars 2020.

Korsreferenslistan Del-M och Del-ML regler omhändertagna i CAME har blivit utökad med 400, 500 och 800 serien. Varför ska dessa vara med i Del-MG CAME?

 • Dessa regler är en del av luftvärgiheten som det är ett gemensamt ansvar att efterleva tillsammans med underhållsorganisationerna. CAMOn's ansvar är att säkerställa att underhållet gör enligt rätt standard och att underhållsintyg (CRS) är korrekt utfärdade både för luftfartyg och komponeter.
 • Exempelvis så innehåller ML.A.403 hantering av flygplanets anmärkningar.
 • Procedurer för att beställa underhåll, återkoppling från verkstad och kontroll och uppdatering av luftvärdighetdokumentation kan beskrivas i CAME 1.1
 • Till MG organisationen har det tillkommit privilegiet att godkänna underhållsprogram för Del-ML luftfartyg (M.A.711(a)(5)

Kan verksamhetsansvarig i en CAO organisation som klassas som stor* enligt regel CAO.A.100(e) även vara kvalitetschef, eller verksamhetsansvarig, teknisk chef och kvalitetschef?

Ett kvalitetssystem ställer krav på utsedd kvalitetsansvarig och oberoende revisioner (audit) av verksamheten. Verksamhetsansvarig och/eller teknisk chef kan också inneha rollen som kvalitetsansvarig men den som utför revisioner måste vara oberoende.

*En CAO organisation ska anses vara en liten CAO om ett av följande villkor är uppfyllt:

1. Tillämpningsområdet för CAO innefattar endast luftfartyg som omfattas av Del-ML

2. CAO inte överstiger 10 heltidsekvivalenter för den personal som arbetar med underhåll.

3. CAO inte överstiger 5 heltidsekvivalenter för den personal som arbetar för fortsatt luftvärdighet.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!