Säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3

Alla som har en befattning som ger oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt ska placeras i säkerhetsklass 3. Innan någon anställs på en befattning som omfattas av krav på placering i säkerhetsklass 3 ska en säkerhetsprövning genomföras.

 

En säkerhetsprövning ska enligt i 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) innefatta en grundutredning samt registerkontroll.

Det finns inget som hindrar att bemanningsföretaget genomför hela eller delar av säkerhetsprövningen. Ansvaret för att regelverket uppfylls och att ansöka om registerkontroll ligger dock på den kända avsändaren.

Det är befattningar som är placerade i säkerhetsklass 3. En person kan ha flera befattningar som omfattas av krav på placering i säkerhetsklass 3. I dessa fall måste registerkontroll göras i förhållande till respektive befattning vilket innebär att en person kan ha flera pågående registerkontroller.

Kravet på säkerhetsprövning gäller personer som har oeskorterat tillträde till identifierbar flygfrakt. Dvs. besökare eller andra personer som eskorteras och/eller övervakas omfattas inte av kravet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!