I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare - luftfartsskydd.