En förteckning över certifierade validerare finns på Transportstyrelsens hemsida.

Observera att från och med 1/1 2020 kan validerare inte längre användas utan då kommer Transportstyrelsen att genomföra valideringarna i egen regi.