Validerare

En förteckning över certifierade validerare finns på Transportstyrelsens hemsida.

Observera att från och med 1/1 2020 kan validerare inte längre användas utan då kommer Transportstyrelsen att genomföra valideringarna i egen regi.

I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:15) om certifiering av validerare och godkännande av kända avsändare - luftfartsskydd.

Det finns inget krav på vem som ska utföra utbildningen, den kan genomföras av företaget internt eller av någon annan. Transportstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial som täcker in kravbilden.

En validerare uppfyller inte kraven på oberoende om han/hon är anställd inom företaget och/eller koncernen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!